Titularitat de la web

Aquest lloc web és propietat del Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI), amb seu i domicili a Av. Pla de La Massa, 8 d'Igualada 08700 Barcelona, i CIF Q0801105H.
Podeu contactar al correu electrònic eei@eei.upc.edu, o per telèfon trucant al 938035300.

 

Privacitat

CETI compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, a cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal o als serveis que l'usuari pugui sol·licitar a CETI, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

 

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius sobre els estudis impartits al campus.
CETI no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ell o publicat al seu nom sense la seva autorització, així com la responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts del lloc web.
L’usuari eximeix CETI de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de servei de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web, de les aplicacions, o les infraestructures de comunicacions.